ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า แผนดินไหวฯลฯ และการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภัยธรรมชาติภาษาอังกฤษก็ถือ

Read More