งานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นประจำ เพราะต้องรักความสะอาดเรียบร้อยของบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ ซักผ้า

Read More

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า แผนดินไหวฯลฯ และการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภัยธรรมชาติภาษาอังกฤษก็ถือ

Read More