hospital โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล

คำศัพท์โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ ถึงได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์โรงพยาบาลมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆดังนี้ค่ะ

Abnormal ความผิดปกติ

ache ปวด

acute เฉียบพลัน

Allergy โรคภูมิแพ้    

allergic แพ้

ambulance รถพยาบาล

amnesia ภาวะเสียความจำ

amputation การตัดอวัยวะ

amputate ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด)

anaemia ภาวะเลือดจาง

antibiotics ยาปฏิชีวนะ

Anti-Depressants ยาลดอาการซึมเศร้า

appointment การนัดหมาย

Arthritis ข้ออักเสบ

asthma โรคหอบหืด

bacteria แบคทีเรีย

bedsore แผลกดทับ

Benign เนื้องอกชนิดธรรมดา

biopsy การตัดเนื้อออกตรวจ

blood count การนับแยกชนิดเม็ดเลือด

Blood Donors ผู้บริจาคโลหิต

blood pressure ความดันโลหิต

brace อุปกรณ์พยุง

breech ก้น

broken แตกหัก

Bruises รอยฟกช้ำ

bruised ถลอก

Caesarean section การผ่าตัดคลอด

cancer มะเร็ง

cardiopulmonary resuscitation (CPR) การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์)

cast เฝือก

Chemotherapy เคมีบำบัด

Chickenpox  โรคสุกใส

coroner เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ

critical condition ภาวะวิกฤต

crutches ไม้ค้ำ

cyst ถุง, ถุงน้ำ, ถุงหุ้ม

deficiency ความบกพร่อง

dehydrated ขาดน้ำ

dementia ภาวะสมองเสื่อม

diabetes โรคเบาหวาน

diagnosis การวินิจฉัยโรค

discomfort ไม่สบาย

disease เชื้อโรค, โรค

emergency ภาวะฉุกเฉิน

ER (emergency room) ห้องปฏิบัติฉุกเฉิน

External ภายนอก, ด้านนอก

False Negative ตรวจไม่พบ

Fatal รุนแรงปางตาย

Fever ไข้

feverish เป็นไข้

flu (influenza) ไข้หวัดใหญ่

fracture กระดูกหัก

fractured แตกหัก

germ เชื้อโรค

genetic พันธุกรรม

Growth เจริญงอกงาม

heart attack อาการหัวใจวาย

HIV (human immunodeficiency virus) เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน)

hives โรคลมพิษ

illness การเจ็บป่วย

ill ป่วย

Immune System ระบบภูมิคุ้มกัน

immunization การสร้างภูมิคุ้มกัน

immunize ก่อภูมิคุ้มกัน,ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด)

Incision รอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า

inconclusive ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด

infant ทารก

infection การติดเชื้อ

infected ติดเชื้อ

inflamed อักเสบ

injury บาดเจ็บ

intensive care unit (ICU) หน่วยอภิบาล (ไอซียู)

internal ภายใน

itchy คัน, มีอาการคัน

lab results ผลแล็บ

lab (laboratory) ห้องปฏิบัติการ

life support ช่วยชีวิต

life-threatening อันตรายถึงชีวิต

light-headed วิงเวียนศีรษะ

Malignant มะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้

medical school (med. school) โรงเรียนแพทย์

newborn infant ทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน)

numb มึน

OR (operating room) ห้องผ่าตัด

pain อาการเจ็บปวด,ความเจ็บปวด

pain killer, pain reliever ยาแก้ปวด

paralyzed เป็นอัมพาต

patient ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้

pharmacist เภสัชกร

pharmacy, drugstore ร้านขายยา

physician แพทย์,อายุรแพทย์

poison ยาพิษ

prenatal ก่อนเกิด

prescription ใบสั่งยา

prescribe สั่งจ่ายยา

radiation การแผ่รัศมี, การแผ่รังสี,การฉายรังสี, การอาบรังสี,รังสี

routine check-up การตรวจร่างกายเป็นประจำ

seizure การจับของโรค, การกลับของโรค,การชัก,การชักในโรคลมชัก

shock ช็อก

side effects ผลข้างเคียงของยา

sore แผล, แผลเปื่อย,เจ็บ, ปวด

spasm การชักกระตุกของกล้ามเนื้อ

specialist แพทย์เฉพาะทาง,ผู้ชำนาญเฉพาะ

sprain อาการเคล็ด

stress ความเครียด,ความเค้น,การบีบ

swelling การโป่ง, การบวม

swollen บวม

symptoms อาการ

temperature อุณหภูมิ, อุณหภูมิร่างกาย

test results ผลการทดสอบ

therapy การบำบัดโรค

transplant ปลูกถ่าย

ultrasound คลื่นเสียงความถี่สูง

umbilical cord สายสะดือ

unconscious ไม่รู้สึกตัว,จิตไร้สำนึก

urine sample ตัวอย่างปัสสาวะ

vein เส้นเลือดดำ

virus ไวรัส

vomit อาเจียน,สิ่งอาเจียน

ward หอผู้ป่วย

wheelchair รถเข็นคนพิการ

wound บาดแผล

wounded ได้รับบาดเจ็บ

x-ray เอกซเรย์

Related Posts