คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษมีมากมายหลายคำ การรู้จักคำตรงกันข้าม จะทำให้เราจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้น และวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคำศัพท์ตรงกันข้ามมาฝากเพื่อ

Read More

เมนูอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นเมนูอาหารที่หลายคนนิยมทานกัน เพราะหาทานได้ง่าย ราคาก็ไม่ได้แพง วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมรายการเมนูอาหารฟาสต์ฟู้ดมาฝากเพื่อนๆกั

Read More

คำศัพท์กาศึกษา ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดที่มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหม

Read More
social mediaulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุกต์ใหม่อย่างเราๆ ใช้งานกันเป็นประจำในทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลนฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook , IG , Line วันนี้อิ้ง

Read More

มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่่มีความสำคัญ และช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้อ

Read More
family ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครับภาษาอังกฤษถือได้เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวคำศัพท์ๆที่เกี่ยวกับครอบครัวก็จะช่

Read More
คำศัพท์ท่องเที่ยววันหยุด

คำศัพท์การเดินทางเป็นอีกคำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติเราจะได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง

Read More

คำศัพท์โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ ถึงได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์โรงพยาบาลมาฝากเพ

Read More
bakery เบเกอรี่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เบเกอร์ ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างๆ วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศ

Read More
bread ขนมปัง ภาษาอังกฤษ

ขนมปังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในหลายๆประเทศ และขนมปังมีมากหมายหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีการใช้ส่วนผสมในการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้

Read More
ชื่อดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ดอกไม้ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นที่ฐานที่สำคัญอีกอย่างในภาษาอังกฤษ ถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราสื่อสารภาษาอั

Read More

ต้นไม้ในโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายชนิด และมีหลากหลายชื่อเรียกด้วยกัน และวันนี้อิงแพนด้าก็ได้รวบรวมรายชื่อต้นไม้ต่างภาษาอังกฤษมาเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบไ

Read More

สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราต้องทำการเรียนรู้ หรือมีความรู้ไว้ ถ้าหากเรามีความรู้เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆจะทำให้เราสามารถสื่

Read More

คำศัพท์คณิตภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในการเรียบรู้ภาษาอังกฤษ และมีความสำคัญในการเรียบรูปวิชาคณิตศาสตร์ด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วัน

Read More

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจง่ายขี้น และวันนี้อิ้

Read More
Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งวิชา และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิ

Read More

ตารางธาตุถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาเคมี ในตารางธาตุจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากหมายหลายชนิด และแต่ละธาตุก็มีคุณสมบัติที่แตก

Read More

บนโลกใบนี้มีสกุลเงินมากมายหลายสกุลเงิน และแต่ละสกุลเงินก็มีค่าเงินที่แตกต่างกันออกไป และการมีความรู้ว่าแต่ละประเทศใช้สกุลอะไรถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ

Read More

โลกใบนี้มีการแบ่งทวีปต่างออกเป็นทั้งหมด 7 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา และ ทวีปแอนต

Read More

คำศัพท์ทิศต่างๆ ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่สำคัญที่ใช้งานเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หาเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทิศต่างๆ ภาษาอัง

Read More

กีฬาในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด และคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

Read More