คำศัพท์กาศึกษา ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดที่มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหม

Read More
social mediaulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุกต์ใหม่อย่างเราๆ ใช้งานกันเป็นประจำในทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลนฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook , IG , Line วันนี้อิ้ง

Read More

มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่่มีความสำคัญ และช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้อ

Read More
family ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครับ ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศัพท์ที่ถือได้เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวคำศั

Read More

คำศัพท์การเดินทางเป็นอีกคำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติเราจะได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง

Read More

คำศัพท์โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ ถึงได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์โรงพยาบาลมาฝากเพ

Read More
bakery เบเกอรี่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เบเกอร์ ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างๆ วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศ

Read More
bread ขนมปัง ภาษาอังกฤษ

ขนมปังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในหลายๆประเทศ และขนมปังมีมากหมายหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีการใช้ส่วนผสมในการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้

Read More