social mediaulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

social media vocabulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุกต์ใหม่อย่างเราๆ ใช้งานกันเป็นประจำในทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลนฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook , IG , Line วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้มีการรวบรวมคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆดังนี้

Audience ผู้ชม, ผู้ฟัง

App โปรแกรมใช้งาน

Blog เว็บไซต์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้

Backup การสำรอง หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่แฟ้มต้นฉบับเกิดเสียหรือสูญหายไป ในโปรแกรมระบบดอส

Campaign แคมเปญ

Cloud Computing การคำนวณแบบคลาวด์, การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย

Crowdsourcing การร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

Content เนื้อหา

DIY websites เว็บไซต์ทำเอง

Database ฐานข้อมูล

E-commerce อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

Electronic book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

Feed ข้อมูลที่มีการส่งผ่านมาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าว บล็อก หรือข้อมูลต่างๆ มาในลักษณะข้อมูลสั้นๆ ในรูปแบบ RSS หรือ Atom

flash mob หรือ flashmob ม็อบฉับพลัน หรือทับศัพท์ว่า แฟลชม็อบ คือการรวมตัวของกลุ่มคนในสถานที่หนึ่งอย่างฉับพลัน เพื่อแสดงสิ่งแปลกตาและดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในช่วงระยะเวลาอันสั้น จากนั้นจึงสลายตัว มักจะทำเพื่อจุดประสงค์การบันเทิง การล้อเลียน หรือการแสดงออกทางศิลปะ แฟลชม็อบเกิดขึ้นโดยการนัดกันผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายสังคม หรือการส่งอีเมลต่อ ๆ กัน

Filtering การกรอง

Follower ผู้ติดตาม

GIF (graphics interchange format) จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์)             

Hacking การแฮ็ก

ISP (Internet service provider) ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)

Inbox กล่องจดหมาย

Likes ชอบ

Meme มีม เป็นรูปแบบของ ความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรือการปฏิบัติ ที่สามารถส่งผ่านจากจิตใจคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ผ่านการเขียน การพูด ท่าทาง พิธีกรรม ภาพล้อเลียน และมีคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาพที่มีความหมายเชิงตลก หรือปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบอื่น ๆ คำว่า meme ในภาษาอังกฤษ มาจากการผสมของคำว่า “gene” (ยีน หรือ สิ่งสืบต่อพันธุกรรม) และคำภาษากรีกว่า μιμητισμός ([mɪmetɪsmos] หรือ การเลียนแบบบางอย่าง) ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ได้ถือว่า เป็นสิ่งที่คล้ายกันทางวัฒนธรรมสู่ยีน มีการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองแรงกระตุ้นที่เลือกเฟ้น

Platform แพลตฟอร์ม

Podcasting พอดคาสต์

Post โพสต์

Reposting รีโพสต์

Reviews บทวิจารณ์

SEO (Search engine optimization) เป็นการจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน ด้วยวิธีการธรรมชาติหรือที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Shortcut ทางลัด

Software ซอฟต์แวร์

Streaming media สื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง เป็นสื่อประสมที่ผู้ใช้ขั้นปลายได้รับตามลำดับอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ให้บริการกำลังส่งมอบเนื้อหาทั้งหมดไปให้ ตัวเล่นสื่อลูกข่ายอาจเริ่มเล่นข้อมูล (เช่น ภาพยนตร์) ก่อนที่ไฟล์เนื้อหาจะถูกส่งมาทั้งหมดก็ได้ การรับ-ส่งสื่อแบบต่อเนื่องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมนอกเหนือจากการดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ส่วนบุคคล

Trending กำลังมาแรง

Viral ไวรัส

Related Posts