การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจง่ายขี้น และวันนี้อิ้

Read More
Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งวิชา และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิ

Read More

ตารางธาตุถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาเคมี ในตารางธาตุจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากหมายหลายชนิด และแต่ละธาตุก็มีคุณสมบัติที่แตก

Read More