สภาพภูมิอากาศภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาควรมีความรู้ ซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก็มีมากมายหลายคำ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้มีการรว

Read More

ยานพาหนะถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไปไหนมาไหนก็สะดวกสะบาย สามารถเดินทางได้ทั้งใกล้

Read More

ลักษณะอุปนิสัยเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของใครคนหนึ่งได้ ว่าเป็นคนนิสัยยังไง ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร อย่างเช่น เป็นคนมีน้ำใจ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือคน

Read More

รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต ถ้าพูดตามหลักวิชาการก็คือ สารสนเทศเชิงเรขาคณิตที่คงเหลืออยู่หลังจากตัดข้อมูลตำแหน่ง ขนาด การจัดวาง และการสะท้อน ออ

Read More

คำศัพท์หมวดอารมณ์ความรู้เป็นคำศัพท์หมวกหมู่พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไว้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็มีคำศัพท์หมวดหมู่อารมณ์ความ

Read More

เครื่องแต่งกายหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัย4ที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคน มนุษย์ต้องใช้เครื่องนุ่งห่มในการปกปิดร่างกาย และให้ไออุ่นกับเรา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Read More
สีภาษาอังกฤษที่ควรรู้

การรู้จักชื่อสีต่างๆในภาษาอังกฤษถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นคำศัพท์พื้นฐานในภาษาอังกฤษที่เราควรมีความรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ว

Read More