TOEIC หรือ Test of English for International Communication คือ การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผ

Read More

สภาพภูมิอากาศภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาควรมีความรู้ ซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก็มีมากมายหลายคำ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้มีการรว

Read More
เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีความจำเป็นมากอีกภาษาหนึ่งรองจากภาษาไทย ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษการดำเนินชีวิตของเราก็จะง่ายดายมากยิ่งขึ้น เรียนรู้สิ่งต่

Read More