NOUNS คำนาม คือคำที่เราใช้เรียกสิ่งที่ต่างๆรอบตัวเรา ไม่ว่าเราจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะมองเห็นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นคำนามทั้งนั้น เช่น univer

Read More