Antonyms คำตรงกันข้าม ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ตรงกันข้าม

คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษมีมากมายหลายคำ การรู้จักคำตรงกันข้าม จะทำให้เราจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้น และวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคำศัพท์ตรงกันข้ามมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆดังนี้ค่ะ

1 Beautiful (สวย, งดงาม) Ugly (น่าเกลียด)

2 Before (ก่อน)  After (หลัง)

3 Below (ข้างล่าง) Above (ข้างบน)

4 Best (ดีที่สุด) Worst (แย่ที่สุด)

5 Big (โต ,ใหญ่ ,มาก) Small / Little (เล็ก, น้อย)

6 Cheap (ถูก (ราคา )) Expensive (แพง ( ราคา))

7 Clean (สะอาด) Dirty (สกปรก)

8 Clever (ฉลาด)  Stupid (โง่)

9 Cold (หนาว) Hot (ร้อน)

10 Cool (เย็น) Warm (อุ่น)

11 Deep (ลึก) Shallow (ตื้น)

12 Down (ลง) Up (ขึ้น)

13 Dead (ตาย) Alive (มีชีวิต)

14 Early (ก่อน) Late (ทีหลัง)

15 Easy (ง่าย) Difficult / Hard (ยาก)

16 Far (ไกล) Near / Close (ใกล้)

17 fast (เร็ว) Slow (ช้า)

18 Fat (อ้วน) Thin / Skinny (ผอม)

19 Full (เต็ม) Empty (ว่างเปล่า)

20 Good (ดี) Bad (เลว ,แย่)

21 Happy (มีความสุข)  Sad (เศร้า เสียใจ)

22 Healthy (สุขภาพดี) Sick (ป่วย)

23 Heavy (หนัก) Light (เบา)

24 Here (ที่นี่) There (ที่นั่น)

25 High (สูง) Low (ต่ำ)

26 In (ใน) Out (นอก)

28 Light (สว่าง) Dark (มืด)

27 Interesting (น่าสนใจ) Boring (น่าเบื่อ)

29 Long (ยาว) Short (สั้น)

30 Push (ดัน ผลัก) Pull (ดึง)

31 Love (รัก) Hate (เกลียด)

32 Many (มาก) Few (เล็กน้อย)

33 New (ใหม่) Old (เก่า)

34 Noisy (เสียงดัง) Quiet (เงียบ, เงียบสงบ)

35 Rich (รวย) Poor (จน)

36 Right (ขวา) Left (ซ้าย)

37 Right (ถูก) Wrong (ผิด)

38 Safe (ปลอดภัย) Dangerous (อันตราย)

39 Single (โสด) Married (แต่งงานแล้ว)

40 South (ทิศใต้) North (ทิศเหนือ)

41 Soft (อ่อน) Hard (แข็ง)

42 Strong (แข็งแรง) Weak (อ่อนแอ)

43 Tall (สูง) Short (เตี้ย)

44 Thick (หนา) Thin (บาง)

45 Tight (แน่น) Loose (หลวม)

46 Useful (ที่มีประโยชน์) Useless (ที่ไร้ประโยชน์)

47 Win (ชนะ) Lose (แพ้)

48 Wet (เปียก) Dry (แห้ง)

49 Wide (กว้าง) Narrow (แคบ)

50 Young (หนุ่ม ,สาว) Old (แก่, สูงวัย)

51 Abundant (มากมายอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือ) Scarce (ขาดแคลนไม่เพียงพอหายาก)

52 Accept (ยอมรับ) Decline, Refuse (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ)

53 Ally (พันธมิตร) Enemy (ศัตรู)

54 Ancient (โบราณ) Modern (ทันสมัย)

55 Artificial (เทียม) Natural (เป็นธรรมชาติ)

56 Blame (ตำหนิ, ว่ากล่าว) Praise (ชื่นชม, สรรเสริญ)

57 Bless (อวยพร) Curse (สาบแช่ง)

88 Brighten (ทำให้สว่างขึ้น) Fade (ทำให้มืดลง)

59 Dusk (พลบค่ำ) Dawn (รุ่งเช้า, เช้ามืด, ก่อนสว่าง)

60 Clockwise (ตามเข็มนาฬิกา) Counterclockwise (ทวนเข็มนาฬิกา)

61 Clumsy (ซุ่มซ่าม) Graceful (สง่างาม)

62 Combine (รวมกัน) Separate (แยก)

63 Conceal (ปกปิด) Reveal (เปิดเผย)

64 Cruel (โหดร้าย) Kind (ใจดี)

65 Demand (อุปสงค์) Supply (อุปทาน)

66 Despair (สิ้นหวัง) Hope (ความหวัง)

67 Exterior (ภายนอก) Interior (ภายใน)

68 Frequent (บ่อย) Seldom (ไม่ค่อย)

69 Generous (ใจกว้าง) Stingy (ตระหนี่)

70 Gloomy (เศร้าหมอง) Cheerful (ร่าเริง)

71 Harsh (รุนแรง) Mild (อ่อนโยน)

72 Horizontal (แนวนอน) Vertical (แนวตั้ง)

73 Humble (ถ่อมตน) Proud (หยิ่ง,ทะนงตน)

74 Important (สำคัญ) Trivial (ไม่สำคัญ)

75 Include (รวม) Exclude (ไม่รวม, แยกออก)

76 Increase (เพิ่ม) Decrease (ลด)

77 Intentional (โดยตั้งใจ)  Accidental (โดยบังเอิญ,ไม่ได้ตั้งใจ)

78 Junior (รุ่นเยาว์, ผู้น้อย) Senior (รุ่นใหญ่, ผู้อาวุโส)

79 Inhale (หายใจเข้า) Exhale (หายใจออก)

80 Leader (ผู้นำ) Follower (ผู้ตาม)

81 Lend (ให้ยืม) Borrow (ขอยืม)

82 Limited (จำกัด) Boundless (ไร้ขีดจำกัด)

83 Mature (เป็นผู้ใหญ่, มีวุฒิภาวะ) Immature (ยังเป็นเด็ก, ไม่รู้จักโต, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

84 Maximum (มากที่สุด) Minimum (น้อยที่สุด)

85 Melt (ละลาย (จากความร้อน)) Freeze (แข็งตัว (จากความเย็น))

86 Messy (รกรุงรัง) Neat (เป็นระเบียบเรียบร้อย)

87 Minority (ส่วนน้อย) Majority (ส่วนใหญ่)

88 More (มาก) Less (น้อย)

89 Never (ไม่เคยเลย) Always (สม่ำเสมอ, ทำมาตลอด)

90 Optimist (มองโลกแง่บวก) Pessimist (มองโลกแง่ลบ)

91 Peace (สันติภาพ) War (สงคราม)

92 Permanent (ถาวร, คงทน) Temporary (ชั่วคราว)

93 Polite (สุภาพ, เรียบร้อย) Rude (หยาบคาย, หยาบกระด้าง)

94 Private (ส่วนตัว) Public (ส่วนรวม, สาธารณะ)

95 Sink (จม) Float (ลอย)

96 Synonym (คำเหมือน) Antonym (คำตรงกันข้าม)

97 Transparent (โปร่งแสง) Opaque (ทึบแสง)

98 True (ถูก, ความจริง) False (ผิด, ความเท็จ)

99 Vacant (ว่าง) Occupied (ไม่ว่าง)

100 Victory (ชัยชนะ, สำเร็จ) Defeat (ปราชัย, พ่ายแพ้, ล้มเหลว)

Related Posts