โง่เป็นคำพูดที่เป็นคำด่า หรือคำพูดในแง่ลบ สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วคำศัพท์ที่มีความหมายว่าโง่ถือได้ว่า เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มีความจำเป็นที่เราต้อ

Read More

ของใช้ในห้องน้ำภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งห้องน้ำเป็นพื้นที่ ที่เรามีการใช้งาน

Read More