รูปทรงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

รูปทรงภาษาอังกฤษ รูปทรงต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบ

รูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต ถ้าพูดตามหลักวิชาการก็คือ สารสนเทศเชิงเรขาคณิตที่คงเหลืออยู่หลังจากตัดข้อมูลตำแหน่ง ขนาด การจัดวาง และการสะท้อน ออกจากการพรรณนาของวัตถุทางเรขาคณิตแล้ว

การรู้จัดรูปร่างหรือรูปทรงทางเรขาคณิตถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เราต้องมีความรู้ไว้ เพื่อสามารถประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างเรขาคณิต หรือ รูปทรงเรขาคณิต ก็จะช่วยให้เราสื่อสารกับชาวต่างชาติในเรื่องรูปทรงต่างๆได้ง่ายขึ้น และวันนี้อิ้งแพนด้าก็มีคำศัพท์รูปร่างภาษาอังกฤษมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ โดยมีคำศัพท์ดังนี้

mathematical shapes (รูปทรงทางเรขาคณิต)

Triangle สามเหลี่ยม

Square สี่เหลี่ยม

Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า

Pentagon ห้าเหลี่ยม

Hexagon หกเหลี่ยม

Heptagon เจ็ดเหลี่ยม

Octagon แปดเหลี่ยม

Circle วงกลม

3D shapes(รูปร่าง 3 มิติ)

Triangular prism ปริซึมสามเหลี่ยม

3D Pyramid พีระมิด 3 มิติ

Cube ลูกบาศก์

Cuboid ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

Pentagonal ห้าเหลี่ยม

Hexagonal หกเหลี่ยม

Cylinder กระบอก

Cone กรวย

Sphere ทรงกลม

Half sphere ลูกครึ่ง

Hexagonal pyramid พีระมิดหกเหลี่ยม

Hallow cylinder กระบอกกลวง

star pyramid ปิรามิดดาว

Star prism ปริซึมดาว

Octahedron ทรงแปดหน้า

tetrahedron จัตุรมุข

Diamond เพชร

Dodecahedron สิบสองหน้า

Related Posts