ปีนักษัตรต่างๆภาษาอังกฤษ

zodiac year ปีนักษัตร 12 ปี นักษัตรภาษาอังกฤษ

ปีนักษัตร หรือนักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก การนับปีนักษัตรแบ่งเป็นรอบ รอบละ12ปีและแต่ละปีจะมีการกำหนดเป็นชื่อสัตว์แต่ละปี ซึ่งวันนี้ตาแพนต้าก็ได้รวบรวมปีนักษัตรทั้งหมดทั้งภาษาไทยและอังกฤษมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันค่ะ โดยมีคำศัพท์ปีนักษัตรดังนี้

1.Rat

ชวด เป็นชื่อปีแรกของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหนู พุทธศักราชที่ตรงกับปีชวด

The Year of the Rat ปีชวด (ปีหนู)

2.Cow

ฉลู เป็นชื่อปีที่ 2 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นวัว

The Year of the Cow ปีฉลู (ปีวัว)

3.Tiger

ขาล เป็นชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นเสือ

The Year of the Tiger ปีขาล (ปีเสือ)

4.Rabbit

เถาะ เป็นชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นกระต่าย

The Year of the Rabbit ปีเถาะ (ปีกระต่าย)

5.Dragon

มะโรง เป็นชื่อปีที่ 5 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นงูใหญ่

The Year of the Dragon ปีมะโรง (ปีมังกร)

6.Snake

มะเส็ง เป็นชื่อปีที่ 6 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นงูเล็ก

The Year of the Snake ปีมะเส็ง (ปีงู)

7.Horse

มะเมีย เป็นชื่อปีที่ 7 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นม้า

The Year of the Horse ปีมะเมีย (ปีม้า)

8.Goat

มะแม เป็นชื่อปีที่ 8 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นแพะ

The Year of the Goat ปีมะแม (ปีแพะ)

9.Monkey

วอก เป็นชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นลิง

The Year of the Monkey ปีวอก (ปีลิง)

10.Rooster

ระกา เป็นชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นไก่

The Year of the Rooster ปีระกา (ปีไก่)

11.Dog

จอ เป็นชื่อปีที่ 11 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหมา

The Year of the Dog ปีจอ (ปีสุนัข)

12.Pig

กุน เป็นชื่อปีที่ 12 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหมู

The Year of the Pig ปีกุน (ปีหมู)

Related Posts