ระบบสุริยะภาษาอังกฤษ

planet ดาวเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ภาษาอังกฤษถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาดาราศาสตร์ และสำหรับการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ถ้าเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆภาษาอังกฤษ ก็จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และวันนี้ตาแพนด้าก็ได้รวบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ มาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยมีคำศัพท์ดังนี้ค่ะ

1.Mercury

Mercury ดาวพุธ

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดและยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

2.Venus

Venus ดาวศุกร์ 

ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่3 รองจากดวงอาทิตย์

3.Earth

Earth โลก

เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชวิต

4.Mars

Mars ดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดเป็นลำดับที่สองของระบบสุริยะ

5.Jupiter

Jupiter ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

6.Saturn

Saturn ดาวเสาร์ 

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีวงแหวน

7.Uranus

Uranus ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์แก็สเต็มไปด้วยแอมโมเนียและมีแทน

8.Neptune

Neptune ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนลักษณะมีผิวสีน้ำเงินถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แคระ

9.Pluto

Pluto ดาวพลูโต

ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระในแถบไคเปอร์