อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนในวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จะมีการทำการทดลองต่างๆร่วมด้วย โดยวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันค่ะ โดยประกอบด้วยคำศัพท์ดังนี้ค่ะ

Beaker บีกเกอร์

Cylinder กระบอกตวง

Erlenmeyer Flask ขวดรูปชมพู่

Dropper หลอดหยด

Glass Rod แท่งแก้วคน

Buret บิวเรต

Graduated Pipette ปิเปต

Volumetric Pipette ปิเปต

Test Tube หลอดทดลอง

Funnel กรวยกรอง

Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร

Stand & Clamp ขาตั้งและแคลมป์

Petri Dish จานเพาะเชื้อ

needle and inoculating loop เข็มและห่วงถ่ายเชื้อ

Round Bottom Flask ขวดก้นกลม

slide สไลด์

Thermometer เทอร์โมมิเตอร์

test tube rack ที่วางหลอดทดลอง

Suction Flask ขวดกรอง/ขวดลดความดัน

glass funnel กรวยแก้ว

Buchner Funnel กรวยบุชเนอร์

Reagent Bottle ขวดรีเอเจนต์

Wash Bottle ขวดฉีดน้ำ

Test Tube Holder ที่จับหลอดทดลอง

Litmus Paper กระดาษลิตมัส

Filter Paper กระดาษกรอง

Microscope กล้องจุลทรรศน์

weighing scale เครื่องชั่งน้ำหนัก

glove ถุงมือ

alcohol lamp ตะเกียงแอลกอฮอล์

Related Posts