ร่างกายภาษาอังกฤษ

body ร่างกาย อวัยวะต่างๆในร่างกายภาษาอังกฤษ รูปอวัยะต่างๆ

ร่างกายภาษาอังกฤษ ถือเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้องมีความรู้ในหมวดนี้ เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยวันนี้ตาแพนด้าได้มีการรวบรวมคำศัพท์หมวดร่างกายมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆมากมาย ซึ่งวันนี้ตาแพนด้าได้รวบรวมคำศัพท์รายชื่อระบบอวัยวะหลักๆ ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและคำศัพท์ดังต่อไปนี้

อวัยวะภายนอกได้แก่

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
Headเฮดศีรษะ
Neckเนคคอ
Faceเฟสใบหน้า
Earเอียร์หู
eye socketอาย ซอค’คิทเบ้าตา
Eyeอายตา
eyebrowอาย’เบราคิ้ว
Mouthเมาธฺปาก
Tongueทังลิ้น
Teethทีธฟัน
Noseโนซจมูก
Scalpสแคลพฺหนังศีรษะ
Backแบคหลัง
handแฮนดฺมือ
penisพี’นิสองคชาต
testicleเทส’ทิเคิลอัณฑะ
Abdomenแอบ’ โดเมินท้อง
wristริสทฺข้อมือ
hipฮิพสะโพก
elbowเอล’โบข้อศอก
shoulderโชล’เดอะไหล่
ankleแอง’ เกิลข้อเท้า
kneeนีเข่า
muscleมัส’เซิลกล้ามเนื้อ

อวัยวะภายในได้แก่

คำศัพท์คำอ่านความหมาย
lungลังปอด
organsอ๊อรเกอะนซกลุ่มอวัยวะ(บด)เคี้ยว
esophagusอิซอฟ’ฟะกัสหลอดอาหาร
kidneyคิด’นีไต
reproductive systemรีโพรดัคทีฟ ซิส’เทิมระบบสืบพันธุ์
ovaryโอ’วะรีรังไข่
uterusยู’เทอเริสมดลูก
Fallopian tubeเฟอโลเพียน ทูบท่อนำไข่
clitorisคลิท’เทอริสคลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน
perineumเพริเนี่ยมฝีเย็บ
vulvaวัล’วะโยนี
vaginaวะไจ’นะช่องคลอด
intestineอินเทส’ทินลำไส้
small intestineสมอล อินเทส’ทินลำไส้เล็ก
colonโค’เลินลำไส้ใหญ่
duodenumดูโอดีนั่มลำไส้เล็กส่วนต้น หรือ ดูโอดีนัม
red blood cellsเรด เซลล์เม็ดเลือดแดง
stomachสทัม’มัคท้อง
peritoneumเพอ-ระ-ทะ-′เนียมเยื่อบุช่องท้อง
liverลิฟ’เวอะตับ
pancreasแพง’เครียสตับอ่อน
heartฮาร์ทหัวใจ
urinary bladderยัว’ริเนอรี แบลค’เดอะกระเพาะปัสสาวะ
Brainเบรนสมอง
Cortexคอร์’เทคซฺเยื่อหุ้มสมอง
skeletonสเคล’ลิเทินกระดูก
rectumเรค’ทัมไส้ตรง
vermiform appendixเวอ’มะฟอร์ม อะเพน’ดิคซฺไส้ติ่ง
spleenสพลีนม้าม
Larynxลาร์’ริงซฺกล่องเสียง
Pharynxแฟ’ริงคซฺคอหอย
nerveเนิร์ฟวเส้นประสาท
Thorax(mammary gland)ธ้อแหร่คซ(แมม-มะ-รี่ แกลนดฺ)ทรวงอก (ต่อมน้ำนม)
mediastinumมี’ดิแอสไท’นัมประจันอก
pelvisเพล’วีสเชิงกราน
diaphragmได’อะแฟรมกะบังลม
sacrumแซก-ครัมกระเบนเหน็บ
coccyxค็อก-ซิก-สก้นกบ
adrenal glandอะเดรน’ นัล แกลนดฺต่อมหมวกไต
Parathyroid Glandพาราไทรอยด์ แกลนดฺต่อมพาราไทรอยด์
Thyroid Glandไทรอยด์ แกลนดฺต่อมไทรอยด์
thymusไธ’มัสต่อมไทมัส
Salivary Glandซะไล’วะรี แกลนดฺต่อมน้ำลาย

Related Posts