ร่างกายภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์หมวด ร่างกาย ภาษาอังกฤษ

ร่างกายภาษาอังกฤษ ถือเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้องมีความรู้ในหมวดนี้ เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยวันนี้ตาแพนด้าได้มีการรวบรวมคำศัพท์หมวดร่างกายมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆมากมาย ซึ่งวันนี้ตาแพนด้าได้รวบรวมคำศัพท์รายชื่อระบอวัยวะหลักๆ ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและคำศัพท์ดังต่อไปนี้

Head ศีรษะ

Neck คอ

Brain สมอง

Face ใบหน้า

Ears หู

Eyes Socket เบ้าตา

Eyes ตา

eyebrow คิ้ว

Mouth ปาก

Tongue ลิ้น

Teeth ฟัน

Nose จมูก

Scalp หนังศีรษะ

Larynx กล่องเสียง

Pharynx คอหอย

Salivary Gland ต่อมน้ำลาย

Cortex เยื่อหุ้มสมอง

Thyroid Gland ต่อมไทรอยด์

Parathyroid Gland ต่อมพาราไทรอยด์

Back หลัง

lungs ปอด

heart หัวใจ

mediastinum ประจันอก

esophagus หลอดอาหาร

diaphragm กะบังลม

thymus ต่อมไทมัส

Thorax(mammary gland) อก

lungs ปอด

heart หัวใจ

mediastinum ประจันอก

esophagus หลอดอาหาร

diaphragm กะบังลม

thymus ต่อมไทมัส

 Abdomen ท้อง

peritoneum เยื่อบุช่องท้อง

stomach กระเพาะอาหาร

duodenum ลำไส้เล็กส่วนต้น หรือ ดูโอดีนัม

intestine ลำไส้

small intestine ลำไส้เล็ก

colon ลำไส้ใหญ่

liver ตับ

spleen ม้าม

pancreas ตับอ่อน

kidney ไต

adrenal gland ต่อมหมวกไต

vermiform appendix ไส้ติ่ง

Pelvis and perineum เชิงกราน และฝีเย็บ

pelvis เชิงกราน

sacrum กระเบนเหน็บ

coccyx ก้นกบ

ovaries รังไข่

Fallopian tube ท่อนำไข่

uterus มดลูก

vagina ช่องคลอด

vulva โยนี

clitoris คลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน

perineum ฝีเย็บ

urinary bladder กระเพาะปัสสาวะ

testicles อัณฑะ

rectum ไส้ตรง

penis องคชาต

Upper limbs/Lower limbs รยางค์บนและรยางค์ล่าง

muscle กล้ามเนื้อ

skeleton กระดูก

nerves เส้นประสาท

hand มือ

wrist ข้อมือ

elbow ข้อศอก

shoulder ไหล่

hip สะโพก

knee เข่า

ankle ข้อเท้า

Related Posts