12เดือนภาษาอังกฤษ

month เดือน ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์12เดือนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ ถือเป็นคำศัพท์ที่มีความจำเป็นที่เราต้องนำไปใช้งานในชีวิตประจำ ซึ่ง 1ปี มีเดือนทั้งหมด12เดือน แต่ละเดือนก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และแต่ละเดือนก็มีจำนวนสัปดาห์ ประมาณ 4 สัปดาห์ ซึ่ง 1 สัปดาห์ก็มีจำนวนวันทั้งหมด 7 วัน

การที่เราทีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถบอกเวลาได้ ว่าตอนนี้วันอะไร เดือนอะไร และปีอะไร และวันนี้ตาแพนด้าจึงมีการรวบรวมคำศัพท์หมวดเดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง12เดือน มาให้เพื่อนๆได้ท้องจำกันค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยคำศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะ

1.January

 January  แจน-ยัวรี  มกราคม

 January ตัวย่อ Jan.

2.February

February  เฟบ-รูเออรี กุมภาพันธ์

February ตัวย่อ Feb.

3.March

March  มาร์ช มีนาคม

March ตัวย่อ Mar.

4.April

April  เอ-พรึล เมษายน

April ตัวย่อ Apr.

5.May

May  เม พฤษภาคม

May ตัวย่อ May 

6.June

June จูน มิถุนายน

June ตัวย่อ Jun.

7.July

July จุ-ลาย กรกฎาคม

July ตัวย่อ Jul.

8.August

August  ออ-กัสท์ สิงหาคม

August ตัวย่อ Aug.

9.September

September  เซพเท็มเบอร์ กันยายน

September ตัวย่อ Sep. หรือ Sept.

10.October

October  ออคโทเบอร์ ตุลาคม

October ตัวย่อ Oct.

11.November

November โนเฟ็มเบอร์ พฤศจิกายน

November ตัวย่อ Nov.

12.December

December  ดีเซมเบอร์ ธันวาคม

December ตัวย่อ Dec.

Related Posts