ของใช้ส่วนตัวภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคำศัพท์ของใช้ส่วนตัวภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆกั

Read More

อุปกรณ์เครื่องครัวเป็นสิ่งที่เราใช้งานในการทำอาหารเป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหม้อ กระทะ จาน ชาม ฯลฯ และวันนี้อิ้งแพนด้าจึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอุ

Read More

งานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นประจำ เพราะต้องรักความสะอาดเรียบร้อยของบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ ซักผ้า

Read More

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า แผนดินไหวฯลฯ และการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภัยธรรมชาติภาษาอังกฤษก็ถือ

Read More

คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษมีมากมายหลายคำ การรู้จักคำตรงกันข้าม จะทำให้เราจำคำศัพท์ต่างๆได้ง่ายขึ้น และวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคำศัพท์ตรงกันข้ามมาฝากเพื่อ

Read More

เมนูอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นเมนูอาหารที่หลายคนนิยมทานกัน เพราะหาทานได้ง่าย ราคาก็ไม่ได้แพง วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมรายการเมนูอาหารฟาสต์ฟู้ดมาฝากเพื่อนๆกั

Read More

คำศัพท์กาศึกษา ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดที่มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหม

Read More
social mediaulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุกต์ใหม่อย่างเราๆ ใช้งานกันเป็นประจำในทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลนฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook , IG , Line วันนี้อิ้ง

Read More

มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่่มีความสำคัญ และช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้อ

Read More
family ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครับภาษาอังกฤษถือได้เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากเรามีความรู้เกี่ยวคำศัพท์ๆที่เกี่ยวกับครอบครัวก็จะช่

Read More
คำศัพท์ท่องเที่ยววันหยุด

คำศัพท์การเดินทางเป็นอีกคำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติเราจะได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง

Read More

คำศัพท์โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ ถึงได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์โรงพยาบาลมาฝากเพ

Read More
bakery เบเกอรี่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เบเกอร์ ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างๆ วันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศ

Read More
bread ขนมปัง ภาษาอังกฤษ

ขนมปังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในหลายๆประเทศ และขนมปังมีมากหมายหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีการใช้ส่วนผสมในการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้

Read More
ชื่อดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ดอกไม้ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นที่ฐานที่สำคัญอีกอย่างในภาษาอังกฤษ ถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราสื่อสารภาษาอั

Read More

ต้นไม้ในโลกใบนี้มีมากมายหลากหลายชนิด และมีหลากหลายชื่อเรียกด้วยกัน และวันนี้อิงแพนด้าก็ได้รวบรวมรายชื่อต้นไม้ต่างภาษาอังกฤษมาเพื่อนๆด้วยค่ะ โดยประกอบไ

Read More

สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราต้องทำการเรียนรู้ หรือมีความรู้ไว้ ถ้าหากเรามีความรู้เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆจะทำให้เราสามารถสื่

Read More

คำศัพท์คณิตภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในการเรียบรู้ภาษาอังกฤษ และมีความสำคัญในการเรียบรูปวิชาคณิตศาสตร์ด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วัน

Read More

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจง่ายขี้น และวันนี้อิ้

Read More
Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งวิชา และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิ

Read More

ตารางธาตุถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาเคมี ในตารางธาตุจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากหมายหลายชนิด และแต่ละธาตุก็มีคุณสมบัติที่แตก

Read More

บนโลกใบนี้มีสกุลเงินมากมายหลายสกุลเงิน และแต่ละสกุลเงินก็มีค่าเงินที่แตกต่างกันออกไป และการมีความรู้ว่าแต่ละประเทศใช้สกุลอะไรถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอ

Read More

โลกใบนี้มีการแบ่งทวีปต่างออกเป็นทั้งหมด 7 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา และ ทวีปแอนต

Read More

คำศัพท์ทิศต่างๆ ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่สำคัญที่ใช้งานเรียนภาษาอังกฤษ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หาเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทิศต่างๆ ภาษาอัง

Read More

กีฬาในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด และคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

Read More

เมืองหลวง หรือ ราชธานี คือ เมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาล และเมืองที่มีความสำคัญของประเทศนั้นๆ และวันนี้อิ้งแพนด้

Read More

คำศัพท์เฟอร์นิเจอร์ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และวันนี้อิ้งแพนด้าก

Read More

เครื่องดนตรีในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด การมีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น และวันนี้อิ้งแพนด้า

Read More

ของเล่นในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายชนิด และของเล่นบางชนิดก็สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่บางคนก็ชอบสะสมของเล่นบางชนิด อย่างเช่น หุ่นยนต์ โมเ

Read More

คำศัพท์สถานที่ต่างๆภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญมากๆ และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวคำศัพท์สถานที่ต่างๆ จะทำให้เราสามาร

Read More

ของหวานเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์อาหารไทยที่ได้รับความนิยม และวันนี้ตาแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์ของหวานมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ โดยมีคำศัพท์ดังนี้ค่ะ Agar dessert

Read More
Thai Food อาหารไทย

อาหารไทย ภาษาอังกฤษ อาหารไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไทย ที่ต่างชาติได้ลองชิมจะติดใจ ซึ่งอาหารไทยก็มีด้วยกันหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นของทานเล่น อาหารจาน

Read More
ปีนักษัตรต่างๆภาษาอังกฤษ

ปีนักษัตร หรือนักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก การนับปีนักษัตรแบ่งเป็นรอบ รอบละ12ปีและแต่ละปีจะมีการกำหนดเป็นชื่อสัตว์แต่ล

Read More
ระบบสุริยะภาษาอังกฤษ

ดาวเคราะห์ภาษาอังกฤษถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาดาราศาสตร์ และสำหรับการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ถ้าเรารู้คำศัพท์เก

Read More

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนในวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศ

Read More

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆในภาษาอังกฤษถือได้ว่า เป็นคำศัพท์พื้นฐานทางภาษาอังกที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้ และสำหรับวิชาต่างๆบนโลกใบนี้ก็มีด้วยกัน

Read More

ข้อมูลส่วนตัวถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้คนอื่นได้รู้จักเรามากขึ้น รู้ว่าเราเป็นใครอายุเท่าไหร่ ทำอาชีพอะไร เพศอะไร จบการศึกษาจากที่ไหน เกิดว

Read More

ของใช้ในห้องน้ำภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งห้องน้ำเป็นพื้นที่ ที่เรามีการใช้งาน

Read More

สภาพภูมิอากาศภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาควรมีความรู้ ซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก็มีมากมายหลายคำ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้มีการรว

Read More
ยานพาหนะภาษาอังกฤษ

ยานพาหนะถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไปไหนมาไหนก็สะดวกสะบาย สามารถเดินทางได้ทั้งใกล้

Read More
Exit mobile version