ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราๆต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า แผนดินไหวฯลฯ และการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภัยธรรมชาติภาษาอังกฤษก็ถือ

Read More
social mediaulary คำศัพท์โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุกต์ใหม่อย่างเราๆ ใช้งานกันเป็นประจำในทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลนฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook , IG , Line วันนี้อิ้ง

Read More

คำศัพท์โรงพยาบาล ภาษาอังกฤษ ถึงได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์โรงพยาบาลมาฝากเพ

Read More

สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราต้องทำการเรียนรู้ หรือมีความรู้ไว้ ถ้าหากเรามีความรู้เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆจะทำให้เราสามารถสื่

Read More

คำศัพท์คณิตภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในการเรียบรู้ภาษาอังกฤษ และมีความสำคัญในการเรียบรูปวิชาคณิตศาสตร์ด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วัน

Read More

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ถ้าหากเรามีความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆ จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจง่ายขี้น และวันนี้อิ้

Read More
Science วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากๆอีกหนึ่งวิชา และถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิ

Read More

ตารางธาตุถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้วิชาเคมี ในตารางธาตุจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากหมายหลายชนิด และแต่ละธาตุก็มีคุณสมบัติที่แตก

Read More

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนในวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศ

Read More