งานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นประจำ เพราะต้องรักความสะอาดเรียบร้อยของบ้านหรือที่อยู่อาศัยของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ ซักผ้า

Read More
คำศัพท์ท่องเที่ยววันหยุด

คำศัพท์การเดินทางเป็นอีกคำศัพท์พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับชาวต่างชาติเราจะได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง

Read More