โง่เป็นคำพูดที่เป็นคำด่า หรือคำพูดในแง่ลบ สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วคำศัพท์ที่มีความหมายว่าโง่ถือได้ว่า เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มีความจำเป็นที่เราต้อ

Read More

ลักษณะอุปนิสัยเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของใครคนหนึ่งได้ ว่าเป็นคนนิสัยยังไง ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร อย่างเช่น เป็นคนมีน้ำใจ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือคน

Read More

คำศัพท์หมวดอารมณ์ความรู้เป็นคำศัพท์หมวกหมู่พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไว้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็มีคำศัพท์หมวดหมู่อารมณ์ความ

Read More