DATE วันที่ ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วันที่ภาษาอังกฤษ

วันที่ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทุกคนควร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ สามารถบอกเวลา วันที่ได้ โดยวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์วันที่ทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันค่ะ โดยมีคำศัพท์ทั้งหมดดังนี้ค่ะ

1st-first (วันที่ 1)

2nd-second (วันที่ 2)

3rd-third (วันที่ 3)

4th-fourth (วันที่ 4)

5th-fifth (วันที่ 5)

6th-sixth (วันที่ 6)

7th-seventh (วันที่ 7)

8th-eighth (วันที่ 8)

9th-ninth (วันที่ 9)

10th-tenth (วันที่ 10)

11th-eleventh (วันที่ 11)

12th-twelfth (วันที่ 12)

13th-thirteenth (วันที่ 13)

14th-fourteenth (วันที่ 14)

15th-fifteenth (วันที่ 15)

16th-sixteenth (วันที่ 16)

17th-seventeeth (วันที่ 17)

18th-eighteenth (วันที่ 18)

19th-nineteenth (วันที่ 19)

20th-twentieth (วันที่ 20)

21st-twenty-first (วันที่ 21)

22nd-twenty-second (วันที่ 22)

23rd-twenty-third (วันที่ 23)

24th-twenty-fourth (วันที่ 24)

25th-twenty-fifth (วันที่ 25)

26th-twenty-sixth (วันที่ 26)

27th-twenty-seventh (วันที่ 27)

28th-twenty-eighth (วันที่ 28)

29th-twenty-ninth (วันที่ 29)

30th-thirtieth (วันที่ 30)

31st-thirty-firt (วันที่ 31)

Related Posts