วันที่ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทุกคนควร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ สามารถบอกเวลา วันที่ได้ โดยวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได

Read More