โง่เป็นคำพูดที่เป็นคำด่า หรือคำพูดในแง่ลบ สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วคำศัพท์ที่มีความหมายว่าโง่ถือได้ว่า เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่มีความจำเป็นที่เราต้อ

Read More