ลักษณะอุปนิสัยเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของใครคนหนึ่งได้ ว่าเป็นคนนิสัยยังไง ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร อย่างเช่น เป็นคนมีน้ำใจ ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือคน

Read More