คำศัพท์หมวดอารมณ์ความรู้เป็นคำศัพท์หมวกหมู่พื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไว้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็มีคำศัพท์หมวดหมู่อารมณ์ความ

Read More