ตัวเลขภาษาอังกฤษถือเป็นคำศัพท์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษหรือการใช้ภาษาอังกฤษ และวันนี้อิ้งแพนด้าก็ได้รวบรวมคำศัพท์ตัวเลขจาก1-1,0

Read More